Във фирмата работят висококвалифицирани специалисти с електротехническо образование – бобиньори, ел.монтьори, шлосер-монтъори, механици, които са основният инструмент за постигане на добри резултати в нашата работа.

Ние разполагаме и с висококвалифициран инженерен персонал с достатъчно голям опит и  умения, които са гаранция за качеството на нашите услуги.

Повечето от тях са с нас от самото създаване на фирмата, но се стремим да увеличаваме екипа, като привличаме  и млади и високообразовани кадри.

Екипът се ръководи от:

  • инж.Иван Русев – управител;
  • инж. Румен Русев ( с над 40 годишен опит в областта)- електроинженер –проектант;

Персонала на фирмата почти ежедневно е подложен на индивидуално обучение с цел повишаване квалификациите и уменията им, както и увеличаване спектъра на извършваните от тях дейности. Този вид обучение е наложено в практиката ни поради различните видове машини, които постъпват за ремонт при нас и разнородните им технически и технологични характеристики.

Контрол по изпълнението се прилага във всеки етап на изпълнение на конкретната задача.