Основната дейност на фирма „Динамо – Русев“ ЕООД е проектиране и  изработка на ел.инсталации, ремонт на електродвигатели и генератори, силови трансформатори до 1000 kVA. Управител на дружеството е инж. Иван Руменов Русев.

Започва  дейност като ЕТ „Динамо-81“, впоследствие придобито от „Динамо – Р. Русев“ ООД  и от 23.06.2016г до днес продължава като „Динамо-Русев“ ЕООД.

Фирмата се състои от екип от 20 души , в това число високо квалифицирани бобиньори, ел.монтьори, шлосер-монтъори, механици и административен персонал.

В своето над петнадесет годишно развитие, фирмата се е специализирала в ремонта на всички видове електрически машини (асинхронни, синхронни, постояннотокови, помпи) и трансформатори. Дружеството притежава необходимото за дейността стандартно и технологично оборудване  и разполага със собствен транспорт.

Натрупаният опит, квалификацията и използването на висококачествени материали позволяват предлагане на качествени и надеждни услуги в областта на диагностиката и ремонта на електрически машини и трансформатори.

Ние предлагаме не само услуги, но и дългосрочно партньорство при решаване на задачи и проблеми в областта на електрическите машини.