Постояннотоков електрически двигател е електрически двигател, захранван с постоянен ток. Класическият постояннотоков двигател има въртяща се котва под формата на електромагнит. Тази група двигатели се разделя на колекторни и безколекторни електродвигатели.

Колекторните ел.двигатели първи са намерили практическо приложение. Тъй като четките им се износват и се нуждаят от честа подмяна, откритите впоследствие асинхронни двигатели, работещи с променливо напрежение, са заели местата на колекторните постояннотокови двигатели в много сфери. Въпреки това колекторните постояннотокови двигатели продължават и до днес да бъдат използвани без алтернатива на много места.

За да Ви бъдат полезни Вашите постояннотокови двигатели  можем да Ви предложим:

 1. Изпитване на надеждност на електрическата изолация;
 2. Диагностика на електрически параметри на статорни и роторни намотки;
 3. Демонтиране, разглобяване и почистване;
 4. Измерване на лагерни гнезда и присъединителни размери;
 5. Смяна на лагери с индукционен нагревател;
 6. Ремонт на всички статорни полюси – в т.ч: изработка на нови, смяна протъркана изолация, смяна изолация между полюси и магнитопровод и др;
 7. Смяна всички връзки в статора;
 8. Проверка поляритет;
 9. Пренавиване роторна намотка  – с меден или алуминиев проводник/шина/;
 10. Бандаж на ротор с полиглас /естербан/;
 11. Прошпилване на колектор;
 12. Пълен ремонт колектор в т.ч. подмяна колекторни пластини;
 13. Ремонт и подмяна на четкодържателен апарат –  четки, четкодържатели, пружини, стержени, изолация на стержен;
 14. Пропиване и изпичане на намотка;
 15. Баланс на ротор ;
 16. Механичен ремонт  и струговане – при необходимост ;
 17. Резервни части – замяна на счупени или липсващи  части /капаци, перки, кутии, табла и др./;
 18. Изпитания на празен ход и под товар  – включително  и в присъствие на клиента.

Всяка машина постъпила за ремонт при нас подлежи на индивидуална идентификация (маркира се името на клиента, дата на приемане, техн. характеристики, външен оглед на машината, окомплектовка и др.) .

Намотките  се изработват по каталожни данни от Справочник.

Влаганите материали са  с доказана марка, със сертификат от производител и съобразени с европейските стандарти за контрол на качеството. Работим с доказани доставчици и дистрибутори като Isovolta и SKF.

Гаранционният срок е 6/12 (шест/дванадесет) месеца.