Често двигателите, които идват за ремонт при нас се нуждаят не само от пренавиване на статор или ротор. При извършване на дефектовка се констатира изкривяване на вала, овалност на шийките, разбити канали на шпонките, хлабина в лагерните гнезда на капаците, спукани капаци или корпуси и т.н.

За предложим качествено извършен ремонт, не бихме могли да подминем тези проблеми. Ето защо фирмата ни разполага с квалифицирани специалисти и необходимата техническа обезпеченост за извършване на :

  • ремонт и възстановяване на вал
  • ремонт и възстановяване на капаци
  • ремонт и възстановяване на лагерни легла в капаци
  • ремонт на четкодържателен апарат
  • ремонт, възстановяване и изработка на токоприемна глава и токоприемни пръстени
  • ремонт и възстановяване на колектори и колекторни пластини
  • ремонт и възстановяване на шпонъчен канал и шпонка