За разлика от електродвигателите с ниско напрежение, при които се използва насипен бобинажен проводник, то при високоволтовите двигатели намотките се изработват от профилен проводник.

За извършване на качествен ремонт на Вашите високоволтови двигатели можем да Ви предложим:

 1. Изпитване на надеждност на електрическата изолация;
 2. Диагностика на електрически параметри на статорни и роторни намотки;
 3. Демонтиране, разглобяване и почистване;
 4. Измерване на лагерни гнезда и присъединителни размери;
 5. Смяна на лагери с индукционен нагревател;
 6. Пренавиване на статорна намотка с вграждане на защити и  нагреватели;
 7. Пренавиване на  роторна намотка;
 8. Пропиване и изпичане на намотка;
 9. Баланс на ротор ;
 10. Механичен ремонт  и стругарски услуги;
 11. Резервни части – замяна на счупени или липсващи  части /капаци, перки, кутии, табла и др./;
 12. Изпитания на машината  – включително  и в присъствие на клиента.

Всяка машина постъпила за ремонт при нас подлежи на индивидуална идентификация (маркира се името на клиента, дата на приемане, техн. характеристики, външен оглед на машината, окомплектовка и др.) .

Намотките  се изработват по каталожни данни от Справочник.

Влаганите материали са  с доказана марка, със сертификат от производител и съобразени с европейските стандарти за контрол на качеството. Работим с доказани доставчици и дистрибутори като Isovolta и SKF.

Гаранционният срок е 6/12 (шест/дванадесет) месеца.