Асинхронните двигатели са най-прости като конструкция от всички класически двигатели използвани днес, също така са и най-разпространени, ако става дума за задвижване на голям механичен товар.

Какво можем да Ви предложим:

 1. Изпитване на надеждност на електрическата изолация;
 2. Диагностика на електрически параметри на статорни и роторни намотки;
 3. Демонтиране, разглобяване и почистване;
 4. Измерване на лагерни гнезда и присъединителни размери;
 5. Смяна на лагери с индукционен нагревател;
 6. Преизчисляване на намотката;
 7. Пренавиване на статорна и роторна намотка /за двигатели с навит ротор/ с вграждане на защити и  нагреватели;
 8. Пренавиване на навит ротор с „прошиване“;
 9. Ремонт на токоприемна глава – изработка пръстени, изолации под пръстени, престъргване;
 10. Ремонт и подмяна на четкодържателен апарат –  четки, четкодържатели, пружини, стержен, изолация на стержен;
 11. Пропиване и изпичане на намотка;
 12. Баланс на ротор  и други движещи се части;
 13. Механичен ремонт  и стругарски услуги ;
 14. Сглобяване и монтиране – замяна на счупени или липсващи  части /капаци, пeрки, кутии, табла и др./;
 15. Изпитания на празен ход и под товар  – включително и в присъствие на клиента;
 16. Резервни части

Всяка машина постъпила за ремонт при нас подлежи на индивидуална идентификация (маркира се името на клиента, дата на приемане, техн. характеристики, външен оглед на машината, окомплектовка и др.) .

Намотките  се изработват по каталожни данни от Справочник с проводник клас на изолация ПЕТ-2Н.

Влаганите материали са  с доказана марка, със сертификат от производител и съобразени с европейските стандарти за контрол на качеството. Работим с доказани доставчици и дистрибутори като Isovolta и SKF.

Гаранционният срок е 6/12 (шест/дванадесет) месеца.