Един от най-разпространените и достъпни методи на техническата диагностика е вибродиагностиката.
Тя определя състоянието на техническите системи чрез изследване и анализ на вибрациите на техните елементи.Add block

При експлоатацията на машините и механизмите, вибрациите са свързани със загуба на енергия, резонансни явления (критични режими на работа), допълнителни динамични знакопроменливи натоварвания, които водят до якостна умора на детайлите. При това се намалява тяхната надеждност и дълготрайност. Освен това вибрациите оказват вредно въздействие върху точността на уредите, машините и автоматичните системи, които са в близост до вибриращи детайли, пораждат вибрационен шум и влияят неблагоприятно върху производителността на труда и здравето на човека.

This image has an empty alt attribute; its file name is Untitled.jpg

Съвременната диагностика на машините позволява, чрез следене на вибрации, шум и температура на лагерите, да се установи с голяма точност причината за лошото експлоатационно състояние на агрегатите.

Фирмата ни  предлага пълен вибрационнен мониторинг на състоянието на машините и съоръженията. Главната цел е свеждане до минимум броя на повредите.

Дебалансът на роторите също е една от най-често срещаните причини за високи вибрации и повреди на машитите, който води до повреди в лагерите, фундаментите или самите ротори. Балансирането снижава натоварването на лагерите, намалява вибрациите и шума на машините.

За тази цел можем да Ви предложим: 

This image has an empty alt attribute; its file name is Untitled2.png
  • балансиране на стационарен стенд
  • балансиране на специфични машинни части
  • баланс на място при клиента