Удължаването живота на подемните съоръжения чрез профилактика, ремонти и технически подобрения е ефективно и практично решение, което от своя страна обаче изисква наличието на добре обучен, образован технически и квалифициран персонал.

    ДИНАМО-РУСЕВ  ЕООД има необходимият потенциал, за да предложи адекватни инженерни решения по разнородни технически проблеми, свързани с обслужването, поддръжката и ремонта на ел.частта на различните видове подемни съоръжения:

  1. Ремонт, поддръжка, настройка и изцяло възстановяване на ел.частта на ел.багери ЭКГ 5А и Э2503 с обем на кофата от 2,5 м3 до 10 м3, на силова и оперативна верига, както и ремонт и настройка на МУ.
  2. Ремонт на портални и мостови кранове, както и автокранове с ел.задвижване
  3. Ремонт на Електрохидравлични тласкачи /ЕХТ/, намиращи  приложение предимно при тежки подемни съоръжения и конвейерно оборудване
  4. Изследване, налаждане на всякакъв вид ел. задвижвания
  5. Изработка механична и ел. част на всякакъв вид ел. табла