Това са първите електродвигатели, намерили практическо приложение. Тъй като четките им се износват по време на работа и се нуждаят от честа подмяна, откритите впоследствие асинхронни двигатели, работещи с променливо напрежение, са заели местата на колекторните постояннотокови двигатели в много сфери.

Въпреки това колекторните постояннотокови двигатели продължават и до днес да бъдат използвани без алтернатива на много места – автомобилни стартери, машини за хартия и други. Колекторните DC електродвигатели лесно могат да променят скоростта си чрез промяна на работното напрежение или силата на магнитното поле.

Безколекторният (вентилен) електродвигател е модерен синхронен двигател, работещ на принципа на честотното регулиране със самосинхронизация, чрез изменение на вектора на магнитното поле на статора в зависимост от положението на ротора.

Двигателят е създаден с цел подобряване свойствата на класическите постояннотокови мотори – избягване на бързоизносващия се колекторен блок с четки.

Какво можем да Ви предложим:

 1. Изпитване на надеждност на електрическата изолация;
 2. Диагностика на електрически параметри на статор и роторни намотки;
 3. Демонтиране, разглобяване и почистване;
 4. Измерване на лагерни гнезда и присъединителни размери;
 5. Смяна на лагери с индукционен нагревател;
 6. Ремонт на всички статорни полюси – в т.ч: изработка нови, смяна протъркана изолация, смяна изолация между полюси и магнитопровод;
 7. Смяна всички връзки в статора;
 8. Проверка поляритет;
 9. Пренавиване роторна намотка  – с меден и алуминиев проводник (шина);
 10. Бандаж на ротор с полиглас (естербан);
 11. Прошпилване колектор;
 12. Пълен ремонт колектор в т.ч. подмяна колекторни пластини;
 13. Ремонт и подмяна на четкодържателен апарат –  четки, четкодържатели, пружини, стержен, изолация на стержен;
 14. Ремонт на токоприемна глава – пръстени и изолации;
 15. Пропиване и изпичане на намотка;
 16. Баланс на ротор и други движещи се части;
 17. Механичен ремонт  и струговане ;
 18. Сглобяване и монтиране – замяна на счупени или липсващи  части (капаци, преки, кутии, табла и др.);
 19. Изпитания на празен ход и под товар  – включително  и в присъствие на клиента;
 20. Центроване на двигател.

Всяка машина постъпила за ремонт при нас подлежи на индивидуална идентификация (маркира се името на клиента, дата на приемане, техн. характеристики, външен оглед на машината, окомплектовка и др.). Намотките  се изработват по каталожни данни от Справочник.

Влаганите материали са  с доказана марка, със сертификат от производител и съобразени с европейските стандарти за контрол на качеството. Работим с доказани доставчици и дистрибутори на Isovolta и SKF.

Гаранционният срок е 6 (шест) месеца.
Рекламация се приема, след като машината е доставена комплект при нас, окомплектована и изпитана (по желание на клиента – пред него) и проверка на място на командно – пускова апаратура и съединителни кабели.