Основната дейност на фирма „Динамо – Русев“ ЕООД е проектиране и  изработка на ел.инсталации,  ремонт на електродвигатели и генератори, силови трансформатори до 1000 kVA.

Управител на дружеството е инж.Иван Руменов Русев.

В дружеството работят 20 души – инженери, проектанти, ел. бобиньори, ел. монтьори, административен и общ персонал.

В своето почти двадесет годишно развитие, фирмата се е специализирала в ремонта на всички видове електрически машини (асинхронни, синхронни, постояннотокови, помпи) и трансформатори.

От  2010г фирмата  използва собствена  база с обособени части за всяка една технологична дейност от целия ремонтен процес.

Дружеството притежава необходимото за дейността стандартно технологично оборудване, както и  със собствен транспорт.

Натрупаният опит, квалификацията и използването на висококачествени материали позволяват предлагане на качествени и надеждни услуги в областта на диагностиката и ремонта на електрически машини и трансформатори.