Диагностика на електрически машини на място при клиента

 • Изпитване на надеждност на електрическата изолация;
 • Диагностика на електрически параметри на статорни и роторни намотки;
 • Хармоничен анализ;
 • Термовизионен анализ;
 • Вибродиагностика;
 • Динамично балансиране;
 • Лазерно-оптична центровка;
 • Проверка на четко-колекторни апарати;
 • Проверка на токоприемни апарати

Ремонт на електрически машини на място при клиента

 • Демонтиране , разглобяване и почистване;
 • Измерване на лагерни гнезда и присъединителни размери;
 • Смяна на лагери с индукционен нагревател;
 • Профилактика на електрическата изолация;
 • Сглобяване и монтиране;
 • Провеждане на електрически изпитания на машини в реални условия