motor-new
проект 2
PR2351_50604
EU
Ex-Stator-01
Stator_and_rotor_by_Zureks

Ние предлагаме не само услуги, но и дългосрочно партньорство при решаване на задачи и проблеми в областта на електрическите машини.